Nakladništvo 2019.

Cilj istraživačke studije Nakladništvo 2019. uspostavljanje je metodološkog okvira za sustavna, redovita istraživanja nakladništva u Republici Hrvatskoj. Metodologija opisana u ovoj istraživačkoj studiji primijenjena je i testirana u kvalitativnoj i kvantitativnoj analizi prikupljenih stajališta djelatnika u nakladništvu Republike Hrvatske. Metodologija je razvijena tijekom tri akademske godine, a u okviru znanstveno-istraživačkog projekta Ekonomski temelji hrvatske književnosti koji je financirala i odobrila  Hrvatska zaklada za znanost (IP-2016-06-2613).