Mladi u kulturi

Projekt „Mladi u kulturi“ (MUK ) nastao je zbog nedovoljnog uključivanja mladih u razvoj lokalne zajednice i stvaranje lokalnih politika, posebice onih koji se u velikom dijelu orijentiraju na mlade. Stoga izostaje i njihova aktivna uloga u društvu, koja je od iznimne važnosti. Uključivanjem u proces stvaranja strategija za razvoj lokane zajednice mladi doprinose poboljšanju kvalitete života, kako osobnog, tako i građana općenito.

S obzirom da je u javnim politikama koje se odnose na područje kulture i kreativne industrije slična situacija, projekt će doprinijeti povećanju uključenosti mladih dionika u stvaranje novih pravaca kulturnog razvoja u gradu Osijeku. Stoga je glavni cilj projekta uključiti izravno mlade ljude u dijalog s donositeljima odluka te unaprijediti proces kreiranje lokalne politike u kulturi u gradu Osijeku, sukladno potrebama mladih.

O projektu

Projekt Mladi u kulturi financiran je iz programa ERASMUS+ u trajanju od 02.09.2019. do 01.09.2020. kojeg će realizirati PRONI Centar za socijalno podučavanje, Grad Osijek i Institut ANDIZET.

Naime, projektom „Mladi u kulturi” krenuli smo u proces priprema za izradu nove, modernije i korisnije Strategije kulturnog razvitka grada Osijeka od 2020. godine, koja bi u sebi trebala obuhvatiti svih 12 sektora kreativne industrije.

Sektori kreativne industrije su: 1. Arhitektura; 2. Dizajn: modni dizajn, grafički dizajn, dizajn interijera, produkt dizajn; 3. Vizualne umjetnosti: slikarstvo, kiparstvo, grafika, fotografija, novi mediji;  4. Audio-vizualne umjetnosti: film, video; 5. Glazba; 6. Izvedbene umjetnosti: kazalište, balet, ples; 7. Baština: muzeji, knjižnice, arhivi; 8. Knjiga i nakladništvo; 9. Primijenjene umjetnosti: staklo, keramika, nakit i druge primijenjene umjetnosti i zanati, 10. Mediji: TV, radio, tiskani mediji i web; 11. Sektor oglašavanje i tržišne komunikacije; 12. Računalne igre i novi mediji

Projekt je usmjeren na mlade ljude kako bi aktivnom participacijom, uz relevantne dionike, dali svoj doprinos razvoju nove strategije, poglavito razmišljajući o svojoj ulozi na tržištu rada i svom profesionalnom razvoju u područjima kreativne industrije u gradu Osijeku za koje se i sami obrazuju ili su se obrazovali.

Što ćemo raditi i s kim?

Metodom strukturiranog dijaloga, želimo pokrenuti raspravu između mladih (u dobi od 17 do 30 godina) i donositelja odluka (institucija, organizacija i ustavnova iz različitih područja kreativne industrije) u našem gradu te zajednički izraditi Preporuke za pripremu novog dokumenta Strategije kulturnog razvitka grada Osijeka od 2020. godine, sukladno potrebama mladih i lokalnog gospodarskog razvitka.

Sukladno ovim ciljevima, od 14. studenog 2019. do 30. lipnja 2020. provodit ćemo aktivnosti strukturiranog dijaloga mladih i važnih dionika u Osijeku, kroz 12 strukturiranih rasprava (dijalog mladih i donositelja odluka) vezanih za 12 sektora kreativne industrije, kroz koje će svoja promišljanja i zaključke iznijeti ukupno 240 mladih i 60 različitih dionika (20 mladih i 5 donositelja odluka će sudjelovati u svakoj tematskoj raspravi), kroz 1 završnu raspravu za 80 sudionika (60 mladih i 20 donositelja odluka); te kroz proces kreiranja Preporuka Gradu Osijeku za izradu nove Strategije kulturnog razvitka grada Osijeka i Promocijske aktivnosti projekta.

Projektom smo se usmjerili na mlade koji se obrazuju za pojedine sektore kreativne industrije kroz svoj odabir srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja, ali i mlade koji se kreativnom industrijom bave kroz svoj posao, hobije i druge aktivnosti.  A moguće da nisu ni svjesni da su dio kreativne industrije.

S druge pak strane, među relevantne i jako važne dionike detektirali smo ustanove, institucije i organizacije koje doprinose ukupnosti uspjeha kreativne industrije u našem gradu. Tako bismo željeli da domaćin svake sektorske rasprave budu institucije i organizacije koje su na neki način rasadnik resursa i ideja iz pojedinog sektora.

Kad krećemo s raspravama?

Prva sektorska rasprava će biti na temu sektora kreativne industrije „Arhitektura“, 21.11.2019. na Građevinsko-arhitekonskom fakultetu u Osijeku, a druga na temu „Dizajn“ 06.12.2019. koju će ugostiti Škola primjenjene umjetnosti i dizajna.  Radujemo se budućim gostovanjima!

Doista nam je važno da ovaj proces bude temeljit, uključiv i iznjedri kvalitetne, progresivne pravce razvitka, te da Preporuke budu izvrstan temelj za kreiranje Strategije kulturnog razvitka grada Osijeka od 2020. Priključite nam se!