Milenijski poziv 5

Stvaranje idejnih rješenja sinonim je za međunarodno Milenijsko natjecanje iz kreativne industrije. Idejna rješenja  nastaju odgovaranjem na pitanje postavljeno uz temu  za koju se rješenje predlaže (glagoljica, Put svile, mitologija i vodik). Sektori su kreativne industrije arhitektura, audiovizualne umjetnosti, baština, dizajn, glazba, izvedbene umjetnosti, knjiga i nakladništvo, mediji, oglašavanje i tržišne komunikacije, primijenjene umjetnosti, računalne igre/novi mediji te vizualne umjetnosti.

Natjecanje u prvi plan ističe natjecatelje, a ne pobjednike. Razlog tomu je što se vrsnoća ideje potvrđuje tek na tržištu, odnosno u budućnosti, a sadašnjost je inkubator kreativnosti i poticaj za stvaranje.