Kreativna zona Osijek

Kreativna zona Osijek projekt je kojim se uvodi inicijativa za izgradnju javne digitalne platforme kulturne i kreativne industrije (KKI) grada Osijeka. Riječ je o 12 sektora na čiji se institucijski okvir još uvijek čeka te se formaliziranje KKI sektora trenutačno još uvijek može označiti kao industrija u formiranju. Kako bi se ostvarila učinkovitost buduće KKI i doprinos osječkih kulturnih i kreativnih dionika predlaže se projekt Kreativna zona Osijek koja okupljala sve dionike KKI s ciljem (pro)vođenja rasprava, istraživanja, suradnja, programa, radionica i sl. Pri tome je naglasak na artikuliranju i rješavanju prijepornih pitanja KKI vezanih uz Osijek.

Prijeporna pitanja kulturne i kreativne industrije prikupljat će se od teoretičara i praktičara iz KKI sektora: predstavnici Ministarstva kulture, Ministarstvo poduzetništva i obrta, gradske uprave Grada Osijeka, regionalne i lokalne uprave, zaposlenika svih sektora kulturne i kreativne industrije, akademskih institucija, slobodnih umjetnika, samozaposlenih u kulturi te predstavnika medija.

Kreativna zona Osijek pomaže kreativcima (kulturni i kreativni djelatnici) svih 12 sektora KKI u artikuliranju, objedinjavanju i generaliziranju unutarsektorskih prijepora. Time bi se privukla pozornost (i pomoć) gospodarstvenika, znanstvenika, ali i donositelja kulturnih politika Grada Osijeka. S obzirom da je KKI od općeg društvenog interesa Kreativna zona Osijek omogućava uvid svim zainteresiranim dionicima u dijagnostiku stanja kulturnih i kreativnih industrija u Osijeku.

Voditelj projekta: Ana Zrnić, mag.oec.

Koordinator projekta: Nikolina Filipović, mag.oec.