Kontakt

Dobrodošli ste sudjelovati u razvoju i realizaciji naših projekata.
Obratite nam se!
dr. sc. Josipa Forjan
Izvršna direktorica Kreativne riznice
e-adresa: josipa@andizet.hr
telefon: 00 385 91 220 44 86
Ana Zrnić, mag. oec.
Predsjednica Andizeta
e-adresa: ana@andizet.hr
telefon: 00 385 99 690 17 95