Josipa Forjan

Sudjeluje u radu Instituta Andizet kojemu je ujedno i osnivačica (2014. godine), a u okviru kojeg je pokrenula i vodila veći broj projekata među kojima se ističe Kreativna riznica – popularizacijski simpozij kreativne industrije. Producenticom je multimedijskih projekata usmjerenih na ostvarivanje inovativnih umjetničkih praksa temeljenih na kulturnoj baštini. Istraživački rad posvetila je znanstvenim istraživanjima korisnim akademskoj zajednici te posebice dionicima sektora kreativne industrije. Državnom nagradom za znanost nagrađena je 2017. godine, a Hepening Vilijun kojega je produkcijski osmislila i vodila nagrađen je nagradom Ful kulturno kojega je 2018. dodijelio Superbrands za kao „najbolje brendiranom niskobudžetnom projektu u kulturi“. U okviru Instituta Andizet voditeljicom je projekta Vilijun. Članicom je Kulturnog vijeća grada Osijeka (od 2018. godine) i Vijeća za EU projekte u Gradu Osijeku (od 2017. godine). Razvijanje i vođenje projekata iz kreativne industrije provodi i kao konzultantica kreativne industrije pri čemu se ističe konzultantstvo za kreativnu industriju Ernst&Younga.

Dopunski podatci dostupni na mrežnim stranicama:
Hrvatska znanstvena bibliografija
Wikipedija
Mrežna stranica Ekonomskog fakulteta u Osijeku

E-mail: josipa@andizet.hr