Ivana Jobst

Ivana je Jobst znanstvenica i doktorandica na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Management na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku. Bila je koordinatorica EU projekta „Rotor kreativne industrije“ Instituta Andizet. U svojem radu sudjelovala je na znanstveno-istraživačkim projektima, pri čemu se ističe rad na popularizacijskom simpoziju kreativne industrije Kreativna riznica u ulozi koordinatorice volontera i predsjednice Organizacijskog odbora Kreativne riznice 2016. – 2023. te voditeljice Multimedijskog tima 2019. godine.

Dobitnica je Rektorove nagrade Sveučilišta J. J. Strossmayera (2019.) za izvrstan seminarski rad u području kreativne ekonomije: Društveno odgovorna uloga visokoobrazovne ustanove u institucionalizaciji kreativne industrije i nagrade Vodik (2019.) za radionicu RADIOaktivna kreativna bilježnica (12 čvorišta kreativne industrije).


Dopunski podatci dostupni na mrežnim stranicama:
Hrvatska znanstvena bibliografija
Mrežna stranica Ekonomskog fakulteta u Osijeku

E-mail:
Mob. +385 977654576