Brendiranje kulturom: glagoljica

Hrvatska glagoljica i glagoljaštvo kulturni su fenomeni koji se vežu uz hrvatski narod, jedinstveni po svojim lingvističkim, grafijskim, etnološkim, antropološkim i semiotičkim odlikama. U veljači 2024. puni se deseta obljetnica imenovanja hrvatske glagoljice i glagoljaštva nematerijalnim kulturnim dobrom Republike Hrvatske.

Znanstveno-istraživačka studija Brendiranje kulturom: glagoljica prinos je obilježavanju članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji i devetoj obljetnici projekta Brendiranja kulturom. U studiji je predstavljen Model kružne kreativnosti, a uspostavljena metodologija primjenjiva i na druga tematska usmjerenja potekla iz kulturnog identiteta. Koncept Modela kružne kreativnosti leži u planski vođenom „kruženju“ temeljnog kulturnog predloška (književnoga teksta) svim sektorima kreativne industrije.

Takvim kruženjem ostvaruje se interpretiranje temeljnog kulturnog predloška u svakom od medija kreativne industrije, a konačni je rezultat cjelovito brendirano idejno ishodište. U znanstveno-istraživačkoj studiji Brendiranje kulturom: glagoljica opisan je i kritički analiziran postupak sektorskog kruženja romana Az (Horvat 2009) te učinak brendiranja koji je postavljen takvim „kruženjem“.

Preuzmi publikaciju