Alkar

Alkar je autorski dizajnirano znakovlje meandrirane (uglate) glagoljice autora prof. dr. sc. Jasne Horvat i Jasmina Miškovića.

Glagoljički znakovi istodobno su slova, brojevi i simboli, a alkar je samo jedna od brojnih mogućnosti njihove vizualne interpretacije. Alkar svoje ime veže uz hrvatsku vitešku tradiciju igranja alke te stjecanje naslova slavodobitnika kao rezultata dugotrajnih napora i dostignutih vještina.

Znakovlje alkar prilagođeno je radu na računalu.

Font možete preuzeti ovdje: Alkar računalni font

Upute za korištenje: Upute