Milenijski poziv 4

Novi milenij obilježen je potrebom za idejnosti i znanjem, ujedno i temeljima kreativne industrije poistovjećene s industrijom projekata, talenata, karijera, ideja i prototipa. Premda je kreativna industrija ujedno i industrija novog milenija, ona u Hrvatskoj još uvijek nije institucionalizirana.

Istraživački rezultati profesora Ekonomskoga fakulteta u Osijeku donose organizacijsko rješenje kreativne industrije u Republici Hrvatskoj. Riječ je o organizacijskom modelu kojim kreativna industrija obuhvaća 12 sektora – arhitekturu, audiovizualne umjetnosti, baštinu, dizajn, glazbu, izvedbene umjetnosti, knjigu i nakladništvo, medije, oglašavanje i tržišne komunikacije, primijenjene umjetnosti, računalne igre/novi mediji te vizualne umjetnosti. Ekonomski fakultet u Osijeku Milenijskim natjecanjem popularizira kreativnu industriju osnovnoškolcima, srednjoškolcima i studentima. Natjecatelji svojim sudjelovanjem dobivaju priliku usmjeriti se na razvijanje vlastitih kreativnih sposobnosti temeljenih na znanju i vještinama te otkrivanju i njegovanju darovitosti.

Cilj Milenijskoga natjecanja potaknuti je na sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima korisnima za razvitak vještina, kritičkog razmišljanja, kreativnosti i unaprjeđivanje stečenih znanja. Očekuje se kako će natjecanje ojačati suradničko i društveno-odgovorno ponašanje svih obrazovnih skupina.

Natjecateljskim timovima dana je sloboda u predlaganju idejnih rješenja. Organizatori priželjkuju neočekivana rješenja kojima bi se ostvarili kreativni proizvodi nadahnuti kulturnom baštinom, a ostvareni u jednom ili više sektora kreativne industrije.